Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Dismozon plus 50 x 16 g 50 x 16 g

1 889 Kč s DPH
1 561,16 Kč bez DPH
Kurýr na adresu středa 1. května
109,00 Kč
Prodejny a odběrná místa středa 1. května
92,90 Kč
Záruka nejnižší ceny U tohoto produktu garantujeme nejnižší cenu na trhu.

Popis

Dezinfekční prostředek na bázi aktivního kyslíku. Granulát speciálně vyvinutý pro citlivé povrchy. 

široké spektrum účinnosti včetně virucidní účinnosti

extrémně široká kompatibilita s materiály

jemná, příjemná vůně - zanechává jen malé zbytky

baleno v praktických sáčcích

vhodné také pro dezinfekci inkubátorů

Dismozon® je vhodný pro dezinfekční čištění omyvatelných povrchů zdravotnických prostředků ve všech oblastech zdravotnictví i v průmyslu a potravinářství. Pro svou mikrobiologickou účinnost a specifickou účinnou látku (MMPP) se doporučuje k běžnému použití v citlivých oblastech a v blízkosti pacientů, jako jsou operační sály, jednotky intenzivní péče a porodní sály. Kromě preventivní dezinfekce se Dismozon® pur používá také k dezinfekci s čisticím účinkem v případě epidemií.

Není nebezpečný. Obsahuje: bis(monoperoxyftalát) hořečnatý hexahydrát (CAS: 84665-66-7). Zahřívání může způsobit požár. Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ ochranu obličeje. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Odstraňte všechny kontaminované části oděvu. Kůži okamžitě opláchněte vodou [nebo osprchujte]. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky a je to možné, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uchovávejte při teplotě do 25°C/77°F.  Uchovávejte na suchém místě. Obsah/kontejner zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu.

Parametry

EAN 4031678082612
MPN 9815790
Počet kusů 50 ks

Vlastnosti

Hmotnost 16 g