Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Sterillium Gel pure s pumpičkou 475ml

Vyberte Svazek:
249 Kč s DPH
205,79 Kč bez DPH
Kurýr na adresu středa 24. dubna
109,00 Kč
Prodejny a odběrná místa středa 24. dubna
92,90 Kč
Záruka nejnižší ceny U tohoto produktu garantujeme nejnižší cenu na trhu.

Popis

Etanolový přípravek k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou ve formě viskózního roztoku. Bez parfemace pro citlivou pokožku. 

Komplexní antimikrobiální působení proti bakteriím, plísním a virům
včetně norovirové aktivity během aplikace pro hygienickou dezinfekci rukou
zvýšená hydratace pokožky při běžném používání
výborná odolnost pokožky i při dlouhodobém používání
má vynikající okamžitý účinek
bez barviv a parfemace

Není nebezpečný.Velmi hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Nádobu udržujte těsně uzavřenou. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jemně vyplachujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky a je to možné, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsah/kontejner zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu.

Parametry

EAN 4031678066810
MPN 9813971
Počet kusů 1 ks

Vlastnosti

Svazek 475 ml